Händelsedatum:

L-12/17

Olycka vid landning på Bahamas

Utreds av Bahamas.

Ett luftfartyg av typen Saab 340A användes i inrikes flygtrafik på Bahamas. Efter start fick besättningen en indikering om ett fel på landstället. Man beslutade då att återvända och landa på Grand Bahama International Airport. Vid landningen vek sig det vänstra huvudstället och luftfartyget körde av banan. Endast lindriga personskador uppkom.

Utredningsmyndigheten på Bahamas, AAID, utreder händelsen. SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.

Svensk ordförande

Jonas Bäckstrand

Ackrediterad representant

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 november 2018