Händelsedatum:

L-138/17

Tillbud med ett flygplan av typen British Aerospace BAe ATP i samband med landning på East Midlands Airport i Storbritannien

Utreds av: Storbritannien

Under inflygning till East Midlands Airport kunde besättningen inte koppla ur autopiloten på flygplanet (registreringsbeteckning SE-MHF). De beslutade att utföra ett omdrag och efter att de lyckats koppla ur autopiloten gjordes en normal landning.

Tillbudet utreds av haverikommissionen i Storbritannien. SHK har utsett en ackrediterad representant i den brittiska utredningen.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 december 2018