Händelsedatum:

L-97/18

Olycka med luftfartyget SE-MEZ av typen Sportstar RTC på Landskrona/Enoch Thulins flygplats den 7 augusti 2018

I samband med landning vek sig flygplanet åt vänster och kolliderade med marken. En person fick allvarliga skador och flygplanet fick omfattande strukturella skador.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2019