Händelsedatum:

L-99/18

Allvarligt tillbud med luftfartyget SE-CFP av typen Douglas DC3C på Linköping/SAAB flygplats

Flygplanet fick brand i ena motorn strax efter start från Linköping/SAAB flygplats. Nödåtgärder vid motorbrand utfördes och flygplanet återvände till flygplatsen för att landa. Under utrullningen saknades bromsverkan och flygplanet gick av banan i låg fart. Ingen person skadades.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2019