Händelsedatum:

L-119/18

Olycka med flygplanet SE-BMD av typen Piper L4J i närheten i Ausås, Skåne

Olyckan inträffade i samband med landning på ett privat flygfält. Vänster vinge samt stjärtpartiet lyftes av vinden och luftfartyget slog runt framåt och hamnade upp och ner. Piloten, som var ensam i flygplanet, klarade sig utan allvarliga skador. Flygplanet fick däremot strukturella skador.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Johan Nikolaou

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2019