Händelsedatum:

6/80

Haveri med flygplanet SE-GOE, en Cessna U 206 F, vid Rinkaby Skåne

Flygplanet SE-GOE, ett enmotorigt flygplan av typ Cessna U 206 F, tillhörigt Skånes fallskärmsklubb havererade och totalförstördes på Rinkeby flygfält. Danska och svenska fallskärmshoppare hade traditionsenligt samlats under påskhelgen för att utöva sin sport. Vid ett uthopp hakade övre delen av fallskärmskalotten i höjdrodrets högra hornbalans, varvid flygplanets bakkropp brast. Flygplanet hamnade därefter i ryggspin och föraren förlorade kontrollen över flygplanet. Flygplanet totalförstördes vid nedslaget på marken och föraren och de tre kvarvarande hopparna omkom.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juli 2021