Händelsedatum:

20/81

Haveri med flygplan SE-ATL typ Piper J 3 - 65 vid Böketofta

Flygplanet SE-ATL ägdes av tio personer. De disponerade ett område på Böketofta gård där de anlagt start- och landningsstråk för flygplanet. Vid haveritillfället befann sig en lös ponny på landningsstråket där föraren hade för avsikt att landa. Efter två misslyckade försök att skrämma undan ponnyn genom motorpådrag gjorde föraren ett tredje försök varvid flygplanet vek sig och under spinrörelse slog i marken. Föraren ådrog sig allvarliga skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2018