Händelsedatum:

34/82

Haveri med flygplan SE-GAS typ Piper PA-28-140 på Halmstads flygplats

Föraren av flygplanet SE-GAS var i slutskedet av sin utbildning och övade sidvindslandning. Efter sex landningar utan anmärkning misslyckades den sjunde med för stor avdrift åt vänster. Landningen avbröts och i samband med snabbt gaspådrag kvävdes motorn i det närmaste varpå stigningen fördröjdes. Vänster landställ kolliderade med AVASIS-armatur och bröts av. Efter nytt landningsvarv girade flygplanet under utrullningen av banan och skadades ytterligare. Föraren undkom oskadd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2019