Händelsedatum:

23/82

Haveri med ultralätta flygplanet SE-YEB, typ Weedhopper JC 24B vid Vånga gård, Skärblacka

Föraren saknade behörighet men beslöt ändå att "göra en sväng" med flygplanet SE-YEB, typ Weedhopper JC 24B. Efter lättning med skogsridå i startriktningen fick föraren för sent se korsande ledning vars stolpar var försedda med staglinor och kunde inte undvika kollision med en staglina. Flygplanet totalhavererade vid nedslaget. Föraren undkom med ryggskador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 oktober 2018