Händelsedatum:

1/83

Olycka vid Västerås/Hässlö flygplats med flygplan SE-GZA typ Cessna 404

I samband med avisning av flygplanet SE-GZA, typ Cessna 404, på Västerås/Hässlö flygplats skedde ett tillbud. Avisning utfördes av flygplanet genom besprutning från en avisningsbil. Under första skedet var flygplanets högra motor igång. Den vänstra startades innan besprutningen var slutförd. Efter avslutad besprutning lämnade den man som skötte sprutaggregatet bilen och gick fram till flygplanet och torkade med handen av snö från den vänstra vingen, varvid han träffades av propellern på den vänstra motorn och skadades svårt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2018