Händelsedatum:

30/83

Haveri med flygplan SE-IIT, typ Cessna 172 M, på Sollefteå flygplats

Efter ett misslyckat försök att starta motorn till flygplanet SE-IIT gick föraren ut ur flygplanet för att efter bränslesnapsning suga in bränsleblandningen i motorn genom att rundta propellern. Vid rundtagningen gick motorn igång på grund av att föraren glömt att slå av magneterna. Motorn gick upp i högt varv och flygplanet fortsatte framåt cirka 50 meter och havererade i ett dike.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 november 2018