Händelsedatum:

40/83

Haveri med segelflygplanet SE-TBD, typ Scheibe Bergfalke II/55, i Trollhättan P län

Under EK-flygning i samband med S-certifikatutbildning landade föraren med segelflygplanet SE-TBD före landningsbanan varvid flygplanet girade runt och fick betydande skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2018