Händelsedatum:

67/89

Olycka med flygplan SE-KDS, typ Cessna 180H Sjö, på sjön Sartaure VSV Kvikkjokk i BD län

Sättningen av flygplan SE-KDS kom att ske för nära land på sjön Sartaure, 32 km västsydväst om Kvikkjokk, varpå flygplanet kanade upp på land och kolliderade med en björk och fick omfattande skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 december 2018