Händelsedatum:

27/89

Olycka med motorsegelflygplan SE-TUL, typ Scheibe SF 25D Falke, på Sundbro flygfält, Uppsala, C län

På finalen, vid inflygningen till Sundbro flygfält, steg flygplanet kraftigt under upptagningen, överstegrades och sjönk igenom. Planet kolliderade med marken i horisontellt läge.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 december 2018