Händelsedatum:

47/89

Olycka med segelflygplan SE-TEP, typ Bergfalke III, på Siljansnäs flygfält, W län

Strax före sättning av segelflygplan SE-TEP på Siljansnäs flygfält kolliderade vänstra vingspetsen med ett buskage varvid flygplanet vreds till vänster och slog ned vid sidan av banan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 december 2018