Händelsedatum:

93/89

Olycka nära Dikanäs i AC län med helikopter SE-HFE, typ Hughes 369 HS

I samband med rendrivning fick helikopter SE-HFE motorstopp på låg höjd. Då underliggande terräng bedömdes olämplig för autorotationslandning försökte föraren dra sig fram till en myr men misslyckades och slog i marken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 december 2018