Händelsedatum:

63/90

Olycka med luftfartyg SE-YOP, typ Pegasus XL-Q i Luttra utanför Falköping

Under skolflygning skulle eleven efter tillsägelse från läraren rätta till en hög utflytning före sättningen av SE-YOP men överkorrigerade. Noshjulet slog i marken och låste sig och flygplanet gick sedan över på rygg på Luttra gräsmatteodling i R län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2018