Händelsedatum:

L-32/92

Olycka under bogsering med flygplan SE-EMH, typ Piper PA-28-180, nära Eskilstuna/Ekeby flygfält

Flygplanet SE-EMH användes för segelflygbogsering vid Eskilstuna-Ekeby flygfält. Efter sådan start började flygplanets motor gå orent på 90 meters höjd, följt av att all motordragkraft upphörde. Bogserföraren klippte av bogserlinan och påbörjade nödlandning på en mindre åker helt nära. På två meters höjd vek sig flygplanet och höger vinge slog i marken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 januari 2019