Händelsedatum:

L-57/93

Olycka med segelflygplan SE-TXC, typ Rolladen Schneider LS 4, vid sättning på Vängsö flygplats, D län

Föraren av SE-TXC utförde sin första flygning med segelflygplanstypen medan instruktören uppehöll sig på marken. Inför landning tog föraren ut luftbromsarna på finalen, varpå nosen höjdes och farten blev låg. Sättningen kom att ske ca 10 meter före fältet. Segelflygplanets stjärtparti tog först mark, sedan huvudhjul och nos. Därefter fortsatte planet över på rygg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2019