Händelsedatum:

L-58/93

Olycka vid landning med segelflygplan SE-TPX, typ SZD-42-1 Jantar 2, vid Gnesta/Vängsö flygplats

När föraren av segelflygplan SE-TPX svängde in på baslinjen upptäckte han att höjden inte räckte till för att medge landning på Gnesta-Vängsö flygplats. En åker i flygriktningen fick istället bli landningsplats. Bägge vingspetsarna tog i växande gröda och den ena vingspetsen bröts av före den hårda marktagningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2019