Händelsedatum:

L-100/92

Totalhaveri vid Ridön, Mälaren, med flygplan SE-INL av typ Cessna T210N

Föraren av flygplan SE-INL startade från Arlanda för en flygning till Hultsfred på FL80. Stockholm kontroll uppmärksammade att stigningen fortsatte över FL80 och anropade föraren men fick inget svar. Stigningen fortsatte upp till FL115. Därefter började flygplanet hastigt sjunka för att slutligen slå i vattnet med stor kraft norr om Ridön i Mälaren. Den 38-åriga föraren hade troligen strax efter start blivit oförmögen att manövrera flygplanet av medicinska skäl.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2019