Händelsedatum:

L-72/93

Olycka med flygplan SE-KGM, typ Bölkow Junior, i Pilbo Tierp

Efter en kortare flygning med flygplan SE-KGM gick föraren in för landning. Strax före landning upphörde vinden plötsligt med följd att flygplanet sjönk igenom ca 10 m före stråkets början och slog i marken varvid noshjulet bröts av i ett tvärgående dike. Efter en studs på ca 20 m slog flygplanet ned på nosen på stråket och stannade. De tre ombordvarande skadades inte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2019