Händelsedatum:

L-02/94

Olycka med helikopter SE-HIT, typ Bell 205A-1, i Mittådalen, Z län

Föraren till helikopter SE-HIT hade landat på infarten till en plogad parkeringsplats vid Mittådalens Fjällgård. Snörök i samband med landningen gjorde att föraren var osäker på om helikopterns placering medgav tillräcklig passage bredvid. För att kontrollera detta klev han ur helikoptern varvid helikoptern började vrida sig runt på marken allt snabbare med samtidig sidoförflyttning. Efter att helikoptern roterat ca ett och ett kvarts varv kolliderade stjärtbommen med några träd varvid rotationen upphörde och föraren kunde ta sig in och stänga av motorn.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2019