Händelsedatum:

L-79/93

Olycka vid landning med segelflygplan SE-TBZ av typ Scheibe Bergfalke III, vid Gagnef/Himmelslätta flygfält

Föraren deltog i en tävling för segelflygplan anordnad av Gagnefs flygklubb. Inför en bedömningslandning kom föraren av segelflygplanet SE-TBZ in för lågt efter ett kraftigt nedsvep varpå planet touchade några grantoppar och slutligen hamnade strax intill fältgränsen i två-tre meter hög björksly.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2019