Händelsedatum:

L-17/94

Olycka med flygplanet SE-IRS, typ Cessna A185F, V Sveg flygplats, Z län

Flygplanet SE-IRS hade stått parkerat utomhus och inte flugits på 11 mån. Dagarna före den aktuella flygningen hade en flygtekniker gjort nödvändiga kontroller. Under start och inledande stigning fungerade motorn normalt. På ca 1500 fots höjd strax nordväst om flygplatsen förlorade motorn all kraft och gick inte heller att återstarta. Föraren nödlandade kontrollerat på en snötäckt myr ca 3 km väster om Svegs flygplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2019