Händelsedatum:

L-29/94

Olycka med helikopter SE-HNG av typ AS 350B Ecureuil, i Hoiganpakte, 3 km V Kårsavaggestugan i BD län

När föraren av helikopter SE-HNG under flygning skulle föra styrspaken åt vänster kände han huggningar eller låsning i spaken. Han bestämde sig omedelbart för att nödlanda på en klipphylla. Sättningen blev hård och helikoptern välte samt blev liggande på höger sida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2019