Händelsedatum:

L-67/94

Olycka vid landning med flygplan SE-XPT, typ Jodel D117 i Ockelbo, X län

Föraren avsåg att landa på ett ca 250 m långt privat grässtråk som lutar uppåt. Terrängen fortsätter därefter att stiga kraftigt mot ett hus med trädgård och garage. Föraren av flygplan SE-XPT avbröt landningsförsöket i ett sent skede och lyckades inte gå fri från hinder med totalhaveri som följd. Föraren skadades även allvarligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2019