Händelsedatum:

L-52/94

Olycka med flygplan SE-FMY av typ Cessna F172M, på Växjö/Kronobergs flygplats

Inför landning av flygplanet SE-FMY på Växjö/Kronobergs flygplats hade föraren blivit informerad att någonting satt löst på flygplanets nosställ. Vid utrullningen, efter sättning, fungerade inte noshjulsstyrningen och flygplanet körde av banan. Noshjulsgaffeln bröts av vid bankanten, varvid flygplanet slog runt och lade sig på rygg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2019