Händelsedatum:

L-01/95

Olycka med flygplan SE-CRI, typ Piper PA-22-108 i Ljusdal, X län

Föraren av flygplanet SE-CRI övade start och landning på ett snötäckt och snöröjt stråk på Ljusdal/Forsnäsets flygplats. Vid den tredje landningen missbedömde föraren höjden och landade före en 2 m hög upplogad snövall vid bantröskeln. Betydande skador uppstod på planet vid kollisionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 januari 2019