Händelsedatum:

L-96/94

Olycka med flygplanet SE-EPO, en Piper PA-28-235, på Vassjön, Torsby i S län

Föraren av flygplanet SE-EPO genomgick den aktuella dagen utbildning i segelflygbogsering vid Torsby flygplats. Kort efter start förlorade det bogserande flygplanets motor all effekt. Flygläraren i segelflygplanet kopplade loss och landade utan problem. Föraren av bogserflygplanet SE-EPO nödlandade på Vassjön och kunde själv ta sig i land innan flygplanet sjönk.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 januari 2019