Händelsedatum:

L-75/94

Olycka med varmluftsballong SE-ZCO, typ Cameron A-210, i Täby, AB län

Flygningen med luftballong SE-ZCO startade från Högdalen med tio passagerare plus föraren, med avsedd landningsplats i Frescati, Stockholm. Landningen kunde inte genomföras i Frescati utan det blev på ett fält nordost om Täby galoppbana. När passagerarna lämnat korgen som stannat alldeles vid Roslagsbanan tömde föraren ballongen på luft varefter höljet lade sig över järnvägens elledning. Strömmen fick sedan brytas för att frigöra den oskadade ballongen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 januari 2019