Händelsedatum:

L-106/94

Olycka på Sunne flygplats med ultralätt flygplan av typ Elam Cuby II 912 med registreringsbeteckning SE-YLP

Under skolflygning tränade elev och lärare start och landning med flygplan SE-YLP på Sunne flygplats. Vid den fjärde landningen girade planet åt höger strax efter sättningen följt av en ground loop. Vänster huvudhjul och sporrhjulet gled ner i ett dike vid bankanten varvid betydande skador uppstod på flygplanet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 januari 2019