Händelsedatum:

L-85/95

Olycka med helikopter SE-HHE av typ Hughes 269C i Björksele, AC län

Helikopter SE-HHE havererade vid landning på sjön där föraren skulle landa för vattenprovtagning. Det var bleke och svårt att bedöma avståndet till vattenytan varför föraren hade för hög sjunk- och framåthastighet. Helikoptern slog i vattenytan och välte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2019