Händelsedatum:

L-28/95

Olycka på Hagfors flygplats i S län med ett flygplan av typ Beech A23-24, SE-EWN

Vid sättningen av flygplan SE-EWN på Hagfors flygplats kom flygplanet in i en accelererande galoppliknande rörelse. När flygplanet började driva åt vänster avbröt föraren landningen och gav full gas. Flygplanet fick inte upp tillräcklig fart för att lyfta. Ena vingen tog i marken och flygplanet slog ned på buken strax utanför banan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2019