Händelsedatum:

L-70-/96

Olycka med flygplanet SE-DLU av typ Douglas DC-9-83 och ett cateringfordon, på Göteborg/Landvetter flygplats

Cateringfordonet hade lossat delar av sin last på babords sida av ett flygplan av typen Airbus. Det skulle sedan förflyttas runt flygplanets stjärtparti till styrbordssidan framför vingen för att lossa återstående last. Bilföraren tog ut svängen mycket för att inte komma i kontakt med styrbordsvingen. I samband med det kolliderade han med vingen på flygplanet SE-DLU som stod parkerad bredvid. Flygplanet fick betydande skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2019