Händelsedatum:

L-84/95

Olycka med flygplanet SE-XNH av typ Murphy Renegade Spirit, vid Motala/Skärstads flygplats

Efter start med flygplanet SE-XNH från Motala/Skärstads flygplats stannade motorn under stigning på ca 200 fots höjd. Föraren nödlandade på en åker i anslutning till flygfältet. Flygplanet skadades vid sättningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2019