Händelsedatum:

L-102/96

Olycka på Vårgårda flygplats med flygplanet SE-XHO, av typ Stolp SA 700 Acroduster 1

Under uttaxning av flygplanet SE-XHO till uppställningsplatsen rullade höger huvudhjul ned i en grop på det gräsbevuxna området. Det följdes av en gir och en groundloop varpå flygplanet tippade över på nosen och skadades.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2019