Händelsedatum:

L-115/96

Olycka med flygplanet SE-IZN av typ Cessna 172N, på sjön Asplången i E län

Föraren av flygplanet SE-IZN startade från Norrköping/Kungsängen för start- och landningsövningar på den isbelagda sjön Asplången. Föraren hade gjort provmätningar av istjockleken med en järnstång och konstaterat att den var 18-20 cm. På isen vilade även ett snötäcke om 5-6 cm. Efter en andra landning sjönk vänster huvudställ igenom och flygplanet stoppades upp. Föraren hoppade då ur planet som fortsatte sjunka igenom isen tills flygplanet blev hängande på vingarna med större delen av flygplanskroppen under vattnet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2019