Händelsedatum:

L-33/97

Olycka med flygplanet SE-XLR av typ BA-4B, på Åsby grässtråk i AB län

Skador uppstod på flygplanet SE-XLR efter landning på ett privat grässtråk. Höger huvudhjul rullade ned i ett traktorspår och flygplanet fick en kraftig gir åt höger. Planet välte över vänster vinge och hamnade i ryggläge.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2019