Händelsedatum:

L-03/97

Olycka med flygskärm av typ Mac Prestige 29 på Önskasjön, Skorped i Y län

En olycka skedde med flygskärmen i samband med bogsering med en snöskoter. Föraren lyckades inte frikoppla sig från bogserlinan och bogserlinan gick inte att frikoppla från snöskotern. Föraren slog i isen med utvecklad nödskärm, men skadades allvarligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2019