Händelsedatum:

L-109/96

Olycka på Johannisbergs flygplats, Västerås, med flygplanet SE-IHG av typ Cessna F152

Efter sättning av flygplanet SE-IHG på bana 23 på Johannisbergs flygplats rullade flygplanet ca 30 meter och fick därefter en hastig uppbromsning på vänster huvudhjul som medförde en gir åt vänster. Planet kolliderade med en frusen snövall innanför bankantljusen och tippade över på nosen och slog båda vingspetsarna i den hårda vallen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2019