Händelsedatum:

L-28/97

Olycka på Vänern SO Karlstad med flygplanet SE-BEH av typ Piper L-4H

Föraren av flygplanet SE-BEH skulle landa på en fritidsbåt under gång med cirka 40 knops fart under bevakning av massmedia. Vid sättningen av planet på båten kom planets vänstra huvudhjul att rulla bakåt ur sitt läge på plattformen. Det medförde att flygplanet kom att stå snett. Planet gled av plattformen åt höger och slog i vattenytan. Flygplanet fick smärre skador.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2019