Händelsedatum:

L-48/97

Olycka med flygplanet SE-IBV av typ Cessna F172N, i Härjevik i Z län

Flygplanet SE-IBV förlorade höjd strax efter att det lättat. Föraren lyckades inte undvika att planet kolliderade med terrängen och skadades.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2019