Händelsedatum:

L-46/97

Olycka nära Ludvika flygplats med segelflygplanet SE-TKL av typ Rollander Schneider LS1-d

Under återflygning mot flygfältet med segelflygplanet SE-TKL fick planet ett kraftigt sjunk varvid föraren insåg att han inte skulle nå flygplatsen. Han beslutade sig då för att landa på ett kalhygge. Vänster vingspets slog i marken och flygplanet vreds 90 grader. Föraren ådrog sig ryggskador och flygplanet totalförstördes.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2019