Händelsedatum:

L-80/97

Olycka vid Stensjöns strand i AC län med flygplanet LN-AEZ av typ Cessna U206G

Föraren av flygplanet LN-AEZ med flottörer påbörjade starten från Stensjön. När flygplanet lättat från vattenytan och kommit upp på 5-10 meters höjd, förlorade det höjd. Föraren avbröt flygningen men flygplanets flottörer slog i stenar vid strandkanten innan det stannade.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2019