Händelsedatum:

L-4/19

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg av typen SAAB 340 i Savonlinna, Finland

Utreds av: Finland

Ett luftfartyg av typen SAAB 340B opererat av RAF-AVIA startade i Riga, Lettland, och landade på Savonlinna flygplats i Finland. Vid landningen girade flygplanet åt vänster och körde av rullbanan. En av propellrarna skadades vid händelsen. Besättningen bestod av två personer men det fanns inga passagerare ombord. Inga personskador uppstod.

Händelsen utreds av den finländska olycksutredningscentralen. SHK har utsett en ackrediterad representant som bistår utredningen.

Svensk ordförande

Jonas Bäckstrand

Ackrediterad representant

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 december 2019