Händelsedatum:

L-23/21

Allvarligt tillbud med ett flygplan av modellen BAE ATP vid Isle of Mans flygplats, Storbritannien

Under inflygning till Isle of Man med det svenskregistrerade flygplanet SE-LPS kunde inte autopiloten kopplas ur på normalt sätt. Autopiloten kunde dock kopplas ur genom att en knapp, som är avsedd för att tillfälligt koppla ur autopiloten, hölls nere under resten av flygningen. Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant att bistå den brittiska utredningsmyndigheten.

Rapporten omfattar även SHK:s utredning L-91/21.

Svensk ordförande

John Ahlberk

Ackrediterad representant

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022