Händelsedatum:

L-56/23

Olycka med ett flygplan av modellen Antonov AN2 med registrering
SE-KCE den 8 juli 2023, vid Vårgårda, Västra Götalands län

Kort efter start kolliderade flygplanet med ett antal träd som fanns vid slutet av det fält som flygplanet startade ifrån. Piloten och de fyra passagerarna som var ombord klarade sig utan skador. Flygplanet fick betydande skador och en större mängd bränsle läckte ut på platsen.

Sammanfattning

Flygningen, som var en privatflygning, var den tredje för dagen. Piloten hade landat på ett fält vid Tumberg strax norr om Vårgårda och efter ett markupphåll skulle de starta från fältet. Ombord fanns en pilot och fyra passagerare.

Piloten beslöt att starta från fältet i ostlig riktning eftersom det fanns hinder i form av bygg­nader och lyktstolpar i västlig riktning. Vid fältets slut mot öster fanns träd, men piloten bedömde att dessa inte utgjorde något problem och att fältet var tillräckligt långt för en start i östlig riktning. Några noggrannare beräkningar av nödvändig startsträcka gjordes inte.

Piloten inledde starten och satte reglagen till full starteffekt. Enligt uppgift var motorvärdena normala, också flygplanets acceleration upplevdes som normal.

I samband med lättningen rollade flygplanet åt höger och det upplevdes att flygplanet inte ville stiga. Piloten drog styrspaken kraftigt bakåt och försökte stiga över träden vid fältets slut. Han lyckades dock inte att manövrera flygplanet undan träden och som följd kollide­rade flygplanet med träden.

Alla ombord var oskadda efter kollisionen men flygplanet fick betydande skador.

Utredningen har visat att vid de rådande förhållandena så överskred den nödvändiga sträckan för en start den tillgängliga sträckan på fältet. En säker start var därför inte möjlig att genomföra i den valda startriktningen.

Orsaker till olyckan

Olyckan orsakades av att en säker metod för prestandaberäkning av nödvändig startsträcka inte tillämpades. Detta ledde till att flygningen påbörjades trots att förutsättningar för en säker start i den valda startriktningen saknades.

Säkerhetsrekommendationer

Inga.

 

Ordförande

Jenny Ferm

Utredningsledare

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2024