Händelsedatum:

L-36/24

Allvarligt tillbud under inflygning till Stockholm/Västerås flygplats med ett flygplan av modellen Piper PA-31-310 med registreringen LN-NAB

Under inflygningen stannade båda motorerna på grund av bränslebrist. Besättningen flöjlade båda propellrarna, nödfällde landstället och landade på en åker. Flygplanet fick strukturella skador på en vinge. Inga personskador uppstod.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Johan Nikolaou

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024