Händelsedatum:

M-06/96

Tillbud under luftstrid mellan två JA 37 ur Jämtlands flygflottilj, F 4

Ett allvarligt tillbud inträffade under en luftstridsövning mellan två flygplan av typen JA 37 ur Jämtlands flygflottilj, F 4.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2019